Konsulting

Oferty usług konsultingowych i szkoleń prowadzonych przez Ex-Consult

1. Wsparcie sprzedaży eksportowej: kreowanie sieci dystrybutorów zagranicznych i otwieranie nowych segmentów rynku

Main our task is to look for international importers/distributors in different countries.
This service would be offered in two ways:

Nasze usługi polegają na zbudowaniu sieci dystrybucji w nowych krajach i dotarciu do nowych segmentów rynku. W uzupełnieniu tych działań, szkolimy w jaki sposób utrzymywać i pobudzać sprzedaż na nowych rynkach i wśród nowych przedstawicieli zagranicznych.

Usługa ta będzie oferowana na dwa sposoby:

1.1. Tradycyjny sposób - B2B, w oparciu o konsultantów/sprzedawców, działających w ponad 20 krajach.

Main our task is to look for international importers/distributors in different countries.
This service would be offered in two ways:

Posiadamy 7 pracujących dla nas konsultantów, którzy operują w ponad 20 krajach świata. Są oni w stanie znaleźć zapotrzebowanie na konkretne produkty oraz wyszukać producentów w CEE/UE.

1.2. Zdalny sposób, za pomocą wirtualnych technologii i nowych technik sprzedaży.

Main our task is to look for international importers/distributors in different countries.
This service would be offered in two ways:

W ten sposób w oparciu o zapotrzebowanie klientów kierujemy się do

 • nowych krajów,
 • nowych segmentów rynku,
 • - nowych grup klientów,

Działamy w jednym kraju, w kilku krajach jednego regionu lub obszaru wydzielonego pod kątem używanego języka.

2. Szkolenia skierowane na rynek eksportowy lub krajowy. Kreowanie wzrostu sprzedaży przy użyciu e-narzędzi i nowoczesnych technik sprzedaży.

Main our task is to look for international importers/distributors in different countries.
This service would be offered in two ways:

2.1 Szkolenie nr 1: JAK Z POMOCĄ "VIRTUAL SELLING" ZNALEŹĆ NOWE KONTAKTY

Main our task is to look for international importers/distributors in different countries.
This service would be offered in two ways:

 • WEBINAR: Jak zbudować atrakcyjny profil osobisty i firmowy? Ulepszanie i wstawianie słów kluczowych o wysokiej wydajności wyszukiwania.
 • Tworzenie profilu nakierowanego na przyszłych klientów/dystrybutorów przy użyciu odpowiedniej metody.
 • DRUGIE SZKOLENIE WEBINAR: obecność w mediach społecznościowych i treści cyfrowe, przechodzenie od „virtualu” do realu.

2.2 Szkolenie nr 2: "JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM W SPRZEDAŻY WIRTUALNEJ"

Kurs ten uczy w jaki sposób znajdować nowych klientów w kraju i zagranicą za pomocą mediów społecznościowych. Szkolenie prowadzone jest w dwóch częściach, w formie Webinaru.

Część 1: Poprawa wizerunku w sieci

 • FAZA 1: Marka i jej pozycjonowanie. Aktualizacja profilu Linkedin.
 • FAZA 2: Profilowanie informacji w kierunku poszukiwanych nowych grup klientów

Część 2: Przejście od„ virtualu do realu”

 • FAZA 3: Tworzenie obecności w sieci i kształtowanie treści w mediach społecznościowych
 • FAZA 4: Przygotowanie i organizacja spotkań
 • FAZA 5: Spotkania dotyczące zamówień i współpracy – w przestrzeni wirtualnej lub w realu

2.3 Szkolenie nr 3: "REWOLUCJA HANDLOWA – PODEJŚCIE WIRTUALNE, WPROWADZAJĄCE INBOUND MARKETING DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

 • WPROWADZENIE: Szkolenie będzie miało kluczowe znaczenie przy dokonywaniu wyboru przez klienta między Tobą, a konkurencją i e-commerce.
 • DLACZEGO TWOJA FIRMA: czy klient zgodzi się przyjść do ciebie, aby kupić coś drożej? Czego może oczekiwać w zamian?
 • CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ: Twoi sprzedawcy muszą być dobrze wyszkoleni we wszystkich dziedzinach, muszą być wysoko wykwalifikowani, aby pomóc swoim klientom w potencjalnym rozwoju ich firm i dalszej sprzedaży.

Jak to osiągnąć?

 • Ewaluuj potencjał firmy w procesie zmian
 • Obsługa podejścia zorientowanego na klienta
 • Poznaj swoich klientów lepiej dzięki Big Data
 • Użyj Inbound Marketingu
 • Rozwiń marketing cyfrowy

Ogólne Warunki Współpracy i Zakupu Usług Konsultingowych:

 • W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o odesłanie podpisanej naszej oferty na szkolenie. Na życzenie zawsze przygotowujemy umowę dotyczącą usługi.
 • W przypadku każdej płatności zawsze wystawiamy fakturę VAT.
 • Informujemy, że każde szkolenie następuje po dokonaniu częściowej przedpłaty, która wynosi 400 € (100 € w przypadku szkolenia 2.1.) i funkcjonuje jako potwierdzenie uruchomienia każdego programu szkoleniowego (lub usługi).
 • Przed przejściem do następnego etapu usługi lub szkolenia wystawiamy częściową fakturę VAT za fazę już zakończoną. Wpłacona wcześniej zaliczka zostaje zawsze odjęta od pierwszej płatności.
 • Warunkiem rozpoczęcia webinaru jest upewnienie się, że wszyscy uczestnicy kursu mają niezbędny sprzęt do jego przeprowadzenia i jest on podłączony do Internetu. Uczestnicy wyrażają zgodę, aby korzystać z niego podczas szkoleń.
 • Wszystkim uczestnikom wysyłamy z wyprzedzeniem hasła i loginy (są to 60-minutowe sesje z przerwami). Bardzo ważne - należy się połączyć co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Podajemy numery kont w przypadku płatności w różnych walutach:

– (€) PL 89 1050 1041 1000 0097 2646 4721

– ($) PL 38 1050 1054 1000 0097 0617 3888

–  (zł)PL 35 1050 1041 1000 0092 7545 7209

BIC SWIFT: INGBPLPW

Nasi Klienci